Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

___________________________________________________________________

ԳԾԱՆԿԱՐԻ, ԳՈՒՆԱՆԿԱՐԻ ԵՎ ՔԱՆԴԱԿԻ  ԱՄԲԻՈՆ

 

  • Լրացուցիչ  խորհրդատվական պարապմունքների  ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի, I կիսամյակ
  • Կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի, I կիսամյակ
  • Ավարտական  աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի, I կիսամյակ

 

___________________________________________________________________

ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆԻ ԱՄԲԻՈՆ

  • Լրացուցիչ  խորհրդատվական պարապմունքների  ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի, I կիսամյակ
  • Կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց,  2017 – 2018 ուստարի, I կիսամյակ
  • Ավարտական  աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց,  2017 – 2018 ուստարի, I կիսամյակ

 

___________________________________________________________________