Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

___________________________________________________________________

ԳԾԱՆԿԱՐԻ, ԳՈՒՆԱՆԿԱՐԻ ԵՎ ՔԱՆԴԱԿԻ  ԱՄԲԻՈՆ

 

 

 

___________________________________________________________________

ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆԻ ԱՄԲԻՈՆ

 

___________________________________________________________________