Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեր շրջանավարտները

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ

  • 2021թ                                                                                                                                                 
  • 2020 թ.