Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեր շրջանավարտները

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ

  • 2018 թ                                                                                                                                               
  • 2017թ.