Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Օտար լեզուների ամբիոններ

Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Մուրադի Հարությունյանը:

image1Օտար լեզուների ամբիոնը վերամիավորվել  է անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուների ամբիոնների, ինչպես նաև ռուսաց լեզվի սեկցիայի հիմքի վրա: Ամբիոնը, հավատարիմ մնալով իր ավանդույթներին, շարունակում է իրականացնել բազմաբնույթ գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: Այժմ այն  ապահովում է ինչպես անգլերենի, ֆրանսերենի և ռուսերենի գործնական ուսուցումը, այնպես էլ տեսական դասընթացների դասավանդումը անգլիական, ֆրանսիական և ռուս բանասիրության տարբեր ոլորտներում: Կրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են օտար լեզուների խորացված ուսուցմանը: Տեսական և գործնական դասընթացները հնարավորություն են տալիս ուսանողներին հետագայում հաջողությամբ շարունակելու իրենց ուսումնառությունը տարբեր բուհերի մագիստրատուրաներում:  Ամբիոնի գիտական աշխատանքները զարգանում են ժամանակակից լեզվաբանական տարբեր գիտակարգերի ուղղություններով: Ամբիոնի դասախոսները հրատարակում են  դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ, գիտական հոդվածներ, որոնք նվիրված են արդի լեզվաբանության բազմազան խնդիրներին: Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ակտիվորեն մասնակցում է հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների: Ամբիոնի և Peace Corps կազմակերպության համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է English Resource Centre կենտրոնը, որն աջակցում է անգլերեն սովորելու ցանկություն ունեցող բոլոր ուսանողներին: 

2022-2023 ուստարվա աշխատանքային պլան

2021-2022 ուստարվա աշխատանքային պլան 

2020-2021 ուստարվա աշխատանքային պլան

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հարությունյան   Քրիստինե   Մուրադի ամբիոնի վարիչի ժ/պ, բ. գ. թ., դոցենտ
Չուբարյան   Աստղիկ    Էդուարդի բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Մուրադյան   Գայանե   Հարությունի բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Երնջակյան Նուարդա Վարդգեսի բ. գ. թ., դոցենտ
Գասպարյան   Նարինե  Ալբերտի բ. գ. թ., դոցենտ
Մադոյան Գոհար Գագիկի բ.գ.թ.,  դոցենտ
Կարապետյան Աննա Կարոյի բ. գ. թ., ասիստենտ
Դադյան Քրիստինե  Յուրիի բ. գ. թ., ասիստենտ
Հարությունյան Ռաֆայել Գառնիկի բ․գ․թ․, ասիստենտ
Անտոնյան Զարուհի Հենրիկի ասիստենտ
Թեմրազյան  Էմմա  Հայկի ասիստենտ
Դավթյան Նանե Սարգիսի դասախոս
Պարոնյան Արինա Արմենի դասախոս
Սարգսյան Աննա Գրիշայի դասախոս
Օթարյան Անուշ Սերգոյի ավագ լաբորանտ

2023-2024 ուստարվա II կիսամյակի դսախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2023-2024 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

2023-2024  ուստարվա II կիսամյակի ամբիոնի վարիչի դասալսումների գրաֆիկ  


ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՑԻԱ

2023-2024 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

2022-2023 ուստարվա I կիսամյակի դսախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով 

2022-2023 ուստարվա աշխատանքային պլան

Միրզոյան Ռուզան Վասիլի բ.գ.թ. դոցենտ
Կարապետյան Միրա Զավենի ասիստենտ
Աղբալյան Մանե Թոռնիկի դասախոս
Հովհաննիսյան Անահիտ Մաքսիմի դասախոս
Մարգարյան Դավիթ Սեյրանի դասախոս
Օհանյան Սվետա Հովիկի դասախոս
Ղալթախչյան Ժաննա Կամոյի լաբորանտ

ՌՈՒՍԱՑ  ԼԵԶՎԻ  ԵՎ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՑԻԱ

2023 – 2024 ուստարվա II կիսամյակ զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2023-2024 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

Մինասյան Սվետլանա Միխայելի

մ․գ․թ․, պրոֆեսոր

Զուրաբյան Մարատ Հովիկի

բ.գ.թ., դոցենտ
Մարտիրյան Նաիրա Իգնատիոսի բ.գ.թ.,դոցենտ
Այդինյան Անժելա Ժորայի բ. գ. թ., ասիստենտ
Շուվաևա Ելենա  Ալեքսեյի ասիստենտ
Եղիազարյան Սվետլանա Զավենի դասախոս
Զարգարյան Ռուզաննա Հենրիկի դասախոս

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր