Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Օտար լեզուների ամբիոններ

Օտար լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 1992թ-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր Գոհար Համզյանը, այնուհետև՝ Մարատ Զուրաբյանը/2000թ./, ապա բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Լևոն Մկրտիչի Մկրյանը /2004թ./, ում շնորհիվ մասնաճյուղում բացվեց «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը: Ելնելով տարածաշրջանի պահանջներից՝ 2007-2008 ուստարում բացվեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բաժինը:

     2008-2009 ուստարվանից ամբիոնի վարիչն է բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Քրիստինե Մուրադի Հարությունյանը:

    2016 -2017 ուստարվանից օտար լեզուների ամբիոնը բաժանվել է  երկու ամբիոնների՝ անգլերեն լեզվի և գրականության,  ֆրանսերեն լեզվի և գրականության, ձևավորվել է նաև ռուսաց լեզվի սեկցիան:

 

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ.,դոցենտ,  Քրիստինե Մուրադի Հարությունյան

Հարությունյան Քրիստինե ՄուրադիԱնգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչն է բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Մուրադի Հարությունյանը:

Անգլերեն լեզվի ամբիոնն իրականացնում է բազմաբնույթ գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: Այն ապահովում է ինչպես անգլերենի գործնական ուսուցումը՝  որպես հիմնական և երկրորդ մասնագիտական օտար լեզու, այնպես էլ անգլերենով տեսական դասընթացների դասավանդումը անգլիական բանասիրության տարբեր ոլորտներում:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» առարկան դասավանդվում է բոլոր ֆակուլտետներում: Ամբիոնը պատրաստում  է մասնագիտական անգլերենին տիրապետող շրջանավարտներ:

Ամբիոնի գիտական աշխատանքները զարգանում են ժամանակակից լեզվաբանության տարբեր ուղղություններով:        

Ամբիոնի և Peace Corps կազմակերության համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է English Resource Centre կենտրոնը, որն աջակցում է անգլերեն լեզու սովորելու ցանկություն ունեցող բոլոր ուսանողներին: 

2016-2017 ուստարվա աշխատանքային պլան

2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

 

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

   ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

Հարությունյան Քրիստինե Մուրադի բ.գ.թ.,դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
Չուբարյան Աստղիկ Էդուարդի բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Մուրադյան Գայանե Հարությունի բ.գ.թ., դոցենտ
Գասպարյան Նարինե Ալբերտի բ.գ.թ., ասիստենտ
Աբրահամյան Սոնիկ Սուրիկի դասախոս
Ավետիսյան Ռուզաննա Պողոսի դասախոս
Բագումյան Լուսինե Արտաշեսի դասախոս
Գրիգորյան Շուշանիկ Սերգոյի դասախոս
Դավթյան Նանե Սարգսի դասախոս
Էվինյան Սեդա Սերգեյի դասախոս
Թեմրազյան Էմմա Հայկի դասախոս
Միլիտոնյան Ջեմմա Արթուրի դասախոս
Սիմոնյան Աստղիկ Վահանի դասախոս
Փոլադյան Ֆիլիպ Արթուրի  դասախոս
Օթարյան Անուշ Սերգոյի գործավար-օպերատոր

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Աբրահամյան Սոնիկ

Գասպարյան Նարինե

Էվինյան Սեդա

Թեմրազյան Էմմա

Հարությունյան Քրիստինե

 

 

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոն

 

2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2016-2017  ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

  ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Միրզոյան Ռուզան Վասիլի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ
Դավթյան Նունե Արտավազդի բ.գ.թ., ասիստենտ
Կարապետյան Միրա Զավենի ասիստենտ
Մարդանյան Աիդա Սերգեյի ասիստենտ
Բարխուդարյան Ալվարդ Կիմիկի դասախոս
Աղբալյան Մանե Թոռնիկի դասախոս
Բադալյան Տաթևիկ Գրիշայի դասախոս
Հովհաննիսյան Անահիտ Մաքսիմի դասախոս
Մարգարյան Դավիթ Սեյրանի դասախոս
Քարտաշյան Աշխեն Արթուրի դասախոս
Օհանյան Սվետա Հովիկի դասախոս

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Աղբալյան Մանե

Հովհաննիսյան Անահիտ

Մարդանյան Աիդա

Միրզոյան Ռուզան

 

 

 

Ռուսաց լեզվի և գրականության սեկցիա

 

2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2016-2017  ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

 

ՍԵԿՑԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

Այդինյան Անժելա Ժորայի սեկցիայի պատասխանատու, բ.գ.թ., ասիստենտ
Զուրաբյան Մարատ Հովիկի բ.գ.թ., դոցենտ
Հարությունյան Լիանա Միխայիլի մ.գ.թ., ասիստենտ
Եղիազարյան Սվետլանա Զավենի դասախոս
Զարգարյան Ռուզան Հենրիկի դասախոս

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Եղիազարյան Սվետլանա

Զարգարյան Ռուզան

 

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՕտար լեզուների ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 583820, (+37477) 087700

Էլ. փոստ` charoutyunyan@gmail.com

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

2013-2014 ուստարի

2012-2013 ուստարի

  

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|