Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Օտար լեզուների ամբիոններ

Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Մուրադի Հարությունյանը:

image1Օտար լեզուների ամբիոնը վերամիավորվել  է անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուների ամբիոնների, ինչպես նաև ռուսաց լեզվի սեկցիայի հիմքի վրա: Ամբիոնը, հավատարիմ մնալով իր ավանդույթներին, շարունակում է իրականացնել բազմաբնույթ գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: Այժմ այն  ապահովում է ինչպես անգլերենի, ֆրանսերենի և ռուսերենի գործնական ուսուցումը, այնպես էլ տեսական դասընթացների դասավանդումը անգլիական, ֆրանսիական և ռուս բանասիրության տարբեր ոլորտներում: Կրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են օտար լեզուների խորացված ուսուցմանը: Տեսական և գործնական դասընթացները հնարավորություն են տալիս ուսանողներին հետագայում հաջողությամբ շարունակելու իրենց ուսումնառությունը տարբեր բուհերի մագիստրատուրաներում:  Ամբիոնի գիտական աշխատանքները զարգանում են ժամանակակից լեզվաբանական տարբեր գիտակարգերի ուղղություններով: Ամբիոնի դասախոսները հրատարակում են  դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ, գիտական հոդվածներ, որոնք նվիրված են արդի լեզվաբանության բազմազան խնդիրներին: Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ակտիվորեն մասնակցում է հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների: Ամբիոնի և Peace Corps կազմակերպության համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է English Resource Centre կենտրոնը, որն աջակցում է անգլերեն սովորելու ցանկություն ունեցող բոլոր ուսանողներին: 

2020-2021 ուստարվա աշխատանքային պլան

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հարությունյան   Քրիստինե   Մուրադի ամբիոնի վարիչի ժ/պ, բ. գ. թ., դոցենտ
Չուբարյան   Աստղիկ    Էդուարդի բ.գ.թ., պրոֆեսոր
Մուրադյան   Գայանե   Հարությունի բ.գ.դ., դոցենտ
Երնջակյան Նուարդա Վարդգեսի բ. գ. թ., դոցենտ
Գասպարյան   Նարինե  Ալբերտի բ. գ. թ., դոցենտ
Կարապետյան Աննա Կարոյի բ. գ. թ., ասիստենտ
Դադյան Քրիստինե  Յուրիի բ. գ. թ., ասիստենտ
Անտոնյան Զարուհի Հենրիկի ասիստենտ
Թեմրազյան  Էմմա  Հայկի ասիստենտ
Գրիգորյան  Շուշանիկ   Սերգոյի դասախոս
Էվինյան   Սեդա   Սերգեյի դասախոս
Սիմոնյան  Աստղիկ  Վահանի դասախոս
Միլիտոնյան Ջեմմա Արթուրի դասախոս
Թամարյան Ջեննի Լավրենտի դասախոս
Հարությունյան Ռաֆայել Գառնիկի դասախոս
Դանիելյան Հայկ   Արթուրի դասախոս
Օթարյան Անուշ Սերգոյի ավագ լաբորանտ

2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի դսախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

2021-2022  ուստարվա I կիսամյակի ամբիոնի վարիչի դասալսումների գրաֆիկ  


ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՑԻԱ

2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

 

Մարդանյան Աիդա Սերգեյի ասիստենտ սեկցիայի  պատասխանատու
Միրզոյան Ռուզան Վասիլի բ.գ.թ. դոցենտ
Կարապետյան Միրա Զավենի ասիստենտ
Աղբալյան Մանե Թոռնիկի դասախոս
Հովհաննիսյան Անահիտ Մաքսիմի դասախոս
Մարգարյան Դավիթ Սեյրանի դասախոս
Օհանյան Սվետա Հովիկի դասախոս
Գասպարյան Գայանե Արմենի լաբորանտ

ՌՈՒՍԱՑ  ԼԵԶՎԻ  ԵՎ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՑԻԱ

2021 – 2022 ուստարվա  1-ին  կիսամյակ  զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2021-2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

Զուրաբյան Մարատ Հովիկի բ.գ.թ., դոցենտ
Այդինյան Անժելա Ժորայի բ. գ. թ., ասիստենտ
Մինասյան Կարինե Ռոբերտի դասախոս
Եղիազարյան Սվետլանա Զավենի դասախոս
Զարգարյան Ռուզան Հենրիկի դասախոս

Էջեր