Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

  • Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների ժամանակացույց, 2019-2020 ուստարի, I կիսամյակ                                                                                                                                                                              
  • Ավարտական աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2019-2020, I կիսամյակ                                                                                                                                                                                                        
  • Կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց. 2019-2020 ուստարի, II կիսամյակ                                           

___________________________________________________________________

ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

Էջեր