Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

  • Կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց. 2020-2021 ուստարի, I կիսամյակ                                          

___________________________________________________________________

ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

  • Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների ժամանակացույց, 2020-2021 ուստարի, II կիսամյակ
  • Հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացների խորհրդատվության ժամանակացույց

Էջեր