Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

  • Ավարտական  աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի
  • Կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի

___________________________________________________________________

ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

  •  Ավարտական  և կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի

 

___________________________________________________________________