Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դասացուցակ

2021-22 ուստարի, II կիսամյակ 

համարիչ

 

 

2021-22 ուստարի, II կիսամյակ 

հայտարար

  • Ֆինանսներ 
  • Զբոսաշրջություն                                                                                                                                                                                                                            

   ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  2021-22 ՈՒՍՏԱՐԻ, II  ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

                                                                                                                                                                                                      

  • Զբոսաշրջություն 
  • Ֆինանսներ