Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դասացուցակ

2022-23 ուստարի, II կիսամյակ 

համարիչ

 

 

2022-23 ուստարի, II կիսամյակ 

հայտարար

  • Ֆինանսներ 
  • Զբոսաշրջություն                                                                                                                                                                                                                          

    ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  2022-23 ՈՒՍՏԱՐԻ, I  ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

                                                                                                                                                                                                       

  • Զբոսաշրջություն
  • Ֆինանսներ