Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները եվ արդյունքները

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

  • 2019-2020 ուստարվա  I  կիսամյակի  ընթացիկ ստուգումների  արդյունքները                                                                              
  • 2019-2020 ուստարվա  I   կիսամյակի  ընթացիկ քննությունների արդյունքները                                                                                                              

________________________________________________________________

                                                    ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ                                                                                                                    

 

Էջեր