Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները եվ արդյունքները

 

________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 

 

 • 2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների  արդյունքները

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» I կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» II կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» III կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» IV կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» I կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» II կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» III կուրս

 • 2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացիկ  ստուգումների  արդյունքները

               – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» II կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» III կուրս

             – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» II կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» III կուրս

 

 • 2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առաջադիմության ամփոփը 

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» I կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» II կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» III կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» IV կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» I կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» II կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» III կուրս

 

 • 2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների  արդյունքները

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» I կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» II կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» III կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» IV կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» I կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» II կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» III կուրս

 • 2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ընթացիկ  ստուգումների  արդյունքները

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» I կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» II կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» III կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» IV կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» I կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» II կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» III կուրս

 • 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի  արդյունքները` 13.06.2016թ. դրությամբ

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» I կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» II կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» III կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» I կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» II կուրս

 

 

 • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

 – Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

 

 • 2015-2016 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների, ստուգումների և ստուգարքների արդյունքները

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» I կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» II կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» III կուրս

                – «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» IV կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» I կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» II կուրս

 • 2015-2016 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» I կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» II կուրս

                – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» III կուրս

                – «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» IV կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» I կուրս

                – «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» II կուրս

 • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`
 
 • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա  

– Բնապահպանություն և բնօգտագործում

2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`