Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտաժողովների նյութեր

Untitled1

ՍՈՑԻԱԼ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ           

Միջազգային գիտագործնական համաժողով 15-16 մարտի 2022 Հոդվածների ժողովածու—————————————————— 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Международная научно-практическая конференция 15-16 марта 2022 Сборник статей