Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Լրիվ փոխհատուցում (ռոտացիա)