Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բակալավրի կրթական ծրագրեր

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱՐԳ 

dividers

  • ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 2022                                                                                               
  • ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ – 2022                                                                              

dividers

dividers

dividers

dividers

dividers

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

dividers