Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

                            ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ                                                                                  

  • 2019-2020 ուստարվա I  կիսամյակի  ընթացիկ քննությունների արդյունքները  
  • 2019-2020 ուստարվա  I  կիսամյակի  ընթացիկ  ստուգումների արդյունքները                                                                                                                                                                                                                 ________________________________________________________________

                                                    ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ     

Էջեր