Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ  

________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 

 

 

 

  • 2017 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Պատմություն  

 – Մանկավարժություն և հոգեբանություն 

 – Հայոց լեզու և գրականություն  

– Անգլերեն լեզու և գրականություն   

– Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն  

 

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Պատմություն  

– Մանկավարժություն և հոգեբանություն 

 – Հայոց լեզու և գրականություն  

– Անգլերեն լեզու և գրականություն   

– Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

 

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները` 
 
 
 
 
 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

            – Պատմություն