Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

___________________________________________________________

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

__________________________________________________________

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

________________________________________________________

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

  •  Ավարտական  և կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի

 ___________________________________________________________

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ

 

_______________________________________________________