Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

___________________________________________________________

  • Լրացուցիչ  խորհրդատվական պարապմունքների  ժամանակացույց, 2019 – 2020 ուստարի, I  կիսամյակ                                                                                                                                                                          
  • Ավարտական և կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց. 2019-2020 ուստարի, I կիսամյակ 

___________________________________________________________

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

___________________________________________________________

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

___________________________________________________________

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

  • 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի լրացուցիչ պարապմունքների ժամանակացույց                                                                                                          
  • Ավարտական աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2019-2020, I կիսամյակ                                                                                                                                                                                                              
  • 4-րդ կուրսի կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2019-2020 ուստարի,I կիսամյակ                                                                                                                                                                                    
  • 3-րդ կուրսի կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2019-2020 ուստարի, I կիսամյակ        

___________________________________________________________

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

  • Ռուսաց լեզվի և գրականության սեկցիայի  2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի լրացուցիչ պարապմունքների ժամանակացույց

___________________________________________________________

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

  • 3-րդ կուրսի կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2019-2020 ուստարի, 1-ին կիսամյակ                                                                                                                                                                                
  • 4-րդ  կուրսի կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2019-2020 ուստարի, 1-ին կիսամյակ                                                                                                                                                                          
  • Ավարտական աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2019-2020 ուստարի,1-ին կիսամյակ

Էջեր