Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնակի փոխհատուցում

 
________________________________________
 
 
 
2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
 
 
2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
  
2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
 
 
2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
 
 
2014-2015 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
 
 
 
________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________
 
 
 
 
2013-2014 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
 
 
_______________________________________
 
 
 
2013-2014 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ