Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնակի փոխհատուցում

________________________________________
________________________________________
2022-2023 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
2021-2022 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ

________________________________________

 
2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
2020-2021 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________ 

 
2018-2019 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վճարները մասնակի փոխհատուցված առկա և հեռակա ուսուցման սահմանամերձ համայնքների ուսանողների  ցուցակ

________________________________________
 
2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
2015-2016 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
 
 
2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
________________________________________
 
 
 
2014-2015 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
 
 
 
________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________
 
 
 
 
2013-2014 ուստարվա II կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ
 
 
_______________________________________
 
 
 
2013-2014 ուստարվա I կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների ցուցակ