Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2023թ. առկա ուսուցման թափուր տեղերի   ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2023թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2022թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2021թ. առկա ուսուցման թափուր տեղերի   ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2021թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2020թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2019թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2018թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2017թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2016թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2015թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները