Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները և տեղերը                                                   

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2018թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2017թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2016թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2015թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը