Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2020թ. ընդունելության մասնագիտությունները և ընդունելության քննությունները:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը:                                                                                                                      

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2018թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2017թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2016թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 2015թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը