Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

________________________________________________________________

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

_______________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 -Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 -Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

                      Տնտեսագիտության տեսություն

          – Սերվիս