Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

________________________________________________________________

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

 

 

 

 

 

_______________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 

 

 

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 -Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2015-2016 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                – «Տնտեսագիտության տեսություն» I կուրս

                – «Տնտեսագիտության տեսություն» II կուրս

                – «Տնտեսագիտության տեսություն» III կուրս

                – «Տնտեսագիտության տեսություն» IV կուրս

                – «Սերվիս» I կուրս

                – «Սերվիս» II կուրս

                – «Սերվիս» III կուրս

                – «Սերվիս» IV կուրս

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 -Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 Տնտեսագիտության տեսություն

– Սերվիս

  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

Տնտեսագիտության տեսություն

          – Սերվիս