Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2018-2019 ուս. տարվա  I կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

_________________________________________________________________

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

 
 
 

Էջեր