Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2020-2021 ուս. տարվա  I կիսամյակի առաջադիմության գնահատականներ

  _________________________________

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ 

                                                                                           

Էջեր