Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

 

________________________________________________________________

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

 

_________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

  • Տեղեկություններ 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների մասին

                       – անվճար

                       – վճարովի

                       – ընդհանուր 

 

  • 2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                         – «Համակարգչային գրաֆիկա» I կուրս 
                        – «Դիզայն» I կուրս
                        – «Դիզայն» II կուրս  
                        – «Դիզայն» III կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» III կուրս
                      

  • 2017 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 

  • Տեղեկություններ 2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների մասին
  • 2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                         – «Համակարգչային գրաֆիկա» I կուրս 
                        – «Դիզայն» I կուրս
                        – «Դիզայն» II կուրս  
                        – «Դիզայն» III կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» III կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» IV կուրս

 

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`
 
  • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ