Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2018-2019 ուս. տարվա  II կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                                                       ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ      

Էջեր