Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

 

________________________________________________________________

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

_________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

  • 2017 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ 

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`
 
  • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ