Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

 

________________________________________________________________

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

 

_________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

 

  • 2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                         – «Համակարգչային գրաֆիկա» I կուրս 
                        – «Դիզայն» I կուրս
                        – «Դիզայն» II կուրս  
                        – «Դիզայն» III կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» III կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» IV կուրս

 

  • 2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                         – «Համակարգչային գրաֆիկա» I կուրս 
                        – «Դիզայն» I կուրս
                        – «Դիզայն» II կուրս  
                        – «Դիզայն» III կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» III կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» IV կուրս

 

 

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 

  • 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 2-րդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                        – «Դիզայն» I կուրս  
                        – «Դիզայն» II կուրս 
                        – «Կիրառական արվեստ» I կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» III կուրս

 
  • 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                        – «Դիզայն» I կուրս

                        – «Դիզայն» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» I կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» III կուրս
                  
  • 2015-2016 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

                        – «Դիզայն» I կուրս

                        – «Դիզայն» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» I կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» II կուրս
                        – «Կիրառական արվեստ» III կուրս
                       – «Կիրառական արվեստ» IV կուրս

 

 
 
  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 
  • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ