Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների, ստուգարքների, քննությունների գրաֆիկները և արդյունքները

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2019-2020 ուս. տարվա  II կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

              ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ      

Էջեր