Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ուսման վճարների զեղչերը գործու՞մ են ծեր հարազատի խնամակալ ուսանողի դեպքում: Արևիկ

-Զեղչերի համակարգն այդպիսի դրույթ չի ընդգրկում:

Ուսումնամեթոդական վարչություն