Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Հայոց դարավոր երազանքի իրականացումը՝ պետականության վերականգնումը» խորագրով միջբուհական գիտաժողովի հրավեր

«Հայոց դարավոր երազանքի իրականացումը՝ պետականության վերականգնումը» խորագրով միջբուհական գիտաժողովի հրավեր

2018թ. մայիսի 22-23-ին Հյուսիսային համալսարանը այլ բուհերի մասնակցությամբ անցկացնում է «Հայոց դարավոր երազանքի իրականացումը՝ պետականության վերականգնումը» խորագրով միջբուհական գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման 100-ամյակին:

Գիտաժողովի աշխատանքը կընթանա լիագումար նիստերում և ներքոհիշյալ մասնագիտական սեկցիաներում.

  • Պատմություն
  • Փիլիսոփայություն և սոցիոլոգիա
  • Արվեստագիտություն և մշակութաբանություն
  • Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն
  • Տնտեսագիտություն և կառավարում
  • Մանկավարժություն և հոգեբանություն
  • Բանասիրություն և լրագրություն
  • Ինֆորմատիկա:

Գիտաժողովի մասնակիցները կարող են ինչպես անձամբ, այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնել իրենց զեկուցումները՝ ըստ հավելված 1-ի, մինչև ս.թ. ապրիլի 30-ը:

Զեկուցումների էլեկտրոնային տարբերակը` մինչև 8 էջ ծավալով (A4, լուսանցքները` 2 սմ, տողերի ինտերվալը 1.5, տառաչափը 12, Sylfaen, ամփոփումները և բանալի բառերը` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև ս.թ. մայիսի 10-ը: Նյութի վերևում նշվում է հեղինակի ազգանունը, անունը, հայրանունը, գիտական աստիճանը և գիտական կոչումը, զբաղեցրած պաշտոնը: Հղումները նշվում են յուրաքանչյուր էջում:

Գիտաժողովի նյութերը միջոցառումից հետո կտպագրվեն առանձին ժողովածուով և կուղարկվեն մասնակիցներին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել`

Հեռ. 57-84-88, 55-97-76,  E-mail. hyusisayin@gmail.com:

Հավելված 1

Մասնակցության հայտ

«Հայոց դարավոր երազանքի իրականացումը՝ պետականության վերականգնումը» խորագրով Երևանի Հյուսիսային համալսարանում 2018 թվականի մայիսի 22-23-ին անցկացվող միջբուհական գիտաժողովի՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման 100-ամյակին:

Ազգանուն 

Անուն  

Հայրանուն  

Ծննդյան տարին և ամսաթիվը  

Մասնագիտությունը   

Գիտական աստիճանը

Գիտական կոչումը      

Պատվավոր կոչումը

Հաստատությունը 

Պաշտոնը     

Հաստատության հասցեն   

Հեռախոսը (կոդի նշումով)

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն 

Գիտաժողովին մասնակցության ձևը 

Զեկուցման թեման