Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը կազմակերպում է նախապատրաստական դասընթացներ

նախապատրաստական-դասընթացներ (1)ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը 2024-2025 ուստարվա դիմորդների համար կազմակերպում է նախապատրաստական դասընթացներ հանրակրթական «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Օտար լեզու» (անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն) և ներբուհական «Գծանկար», «Կոմպոզիցիա» առարկաներից: Դասընթացները վարելու են համալսարանի առաջնակարգ և փորձառու դասախոսները:

Համապատասխան խմբերի ձևավորման դեպքում սահմանամերձ գյուղերի դիմորդների համար դասընթացները կկազմակերպվեն առցանց եղանակով:

Դասընթացները կմեկնարկեն ապրիլի 11-ից և կավարտվեն հունիսի 5-ին:

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 2024 թ. մարտի 30-ից մինչև ապրիլի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում MKPKIB@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել լրացված դիմում-հայտը, 1 լուսանկար (3×4 չափի)  և ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճենը:

Յուրաքանչյուր առարկայի դասընթացի արժեքը 40 000 ՀՀ դրամ է:

Արցախից բռնի տեղահանված դիմորդների համար նախապատրաստական դասընթացներն անվճար են:

Միաժամանակ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կիրականացվեն հանրակրթական «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Օտար լեզու» (անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն) և ներբուհական «Գծանկար», «Կոմպոզիցիա» առարկաներից գիտելիքների անվճար ստուգում և գնահատում: Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև ս.թ. մայիսի 31-ը դիմել ԵՊՀ ԻՄ պրակտիկայի կազմակերպման և շահակիցների հետ համագործակցության բաժին (հեռ.՝ (+374 94) 03 21 12):