Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը հայտարարում է

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը այսուհետև մասնաճյուղի պաշտոնական էլ. կայքի /www.ijevan.ysu.am/ «Շրջանավարտ» բաժնում պարբերաբար կներկայացնի թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ հայտարարություններ:

Բացի այդ՝ լրացնելով գրանցման թերթիկը /sylfaen տառատեսակով/ և ուղարկելով shrjanavartysuib@gmail.com էլեկտրոնային հասցեով՝ դուք կընդգրկվեք «Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի» բազայում և կենտրոնի կողմից պարբերաբար կստանաք տեղեկատվություն թափուր աշխատատեղերի, վերապատրաստման դասընթացների և կրթական այլ ծրագրերի մասին: