Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեկնարկում է «Երեվանի պետական համալսարանի Իջեվանի մասնաճյուղում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթը

ԵՊՀ ԻՄ (26)

Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ անվանակարգերում՝

 1. «Կիրառական արվեստ» մասնագիտությունների անվանակարգ (1 մրցանակ) – մասնակից ստորաբաժանում՝ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ,
 2. «Բնական գիտություններ» մասնագիտությունների անվանակարգ (1 մրցանակ) – մասնակից ստորաբաժանում՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
 3. «Հումանիտար գիտություններ» մասնագիտությունների անվանակարգ (1 մրցանակ) – մասնակից ստորաբաժանում՝ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ,
 4. «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունների անվանակարգ (1 մրցանակ) – մասնակից ստորաբաժանում՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ։

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում «Դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի հաղթող համարվում է այն անձը, ով  վերոնշյալ 1-4 անվանակարգերում մրցանակակիր է ճանաչվել  ամենաբարձր միավորներով։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2024 թ. ապրիլի 29-ը։

Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում-հայտ,
 2. ինքնակենսագրություն (С\/),
 3. ընթացիկ ուսումնական տարում դասավանդվող դասընթացների ցանկ՝ հաստատված ամբիոնի վարիչի կողմից,
 4. լսարանային գործունեության օրինակներ՝ ակտիվ ուսուցման և նորարարական մեթոդների օգտագործմամբ, ինչպես նաև առնվազն մեկ տեսաձայնագրված դասախոսության օրինակ,
 5. ուսումնական տարվա ընթացքում դասավանդվող դասընթացների համար ուսանողների գնահատականները՝ որպես հետադարձ կապի արդյունքներ,
 6. դասընթացի ընթացքում ուսանողների կողմից ներկայացված աշխատանքների օրինակներ (առկայության դեպքում),
 7. դեկանի կամ ամբիոնի վարիչի կողմից աջակցության նամակ,
 8. վերջին 5 տարվա ընթացքում դասավանդվող առարկաների թեմաների վերաբերյալ գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ (առկայության դեպքում),
 9. վերջին 2 տարվա ընթացքում թեկնածուի դասերին մասնակցած ուսանողների աջակցության նամակ(ներ) (առկայության դեպքում),
 10. ընթացիկ ուսումնական տարում դասավանդվող առնվազն երկու դասընթացների նյութեր՝ տեղադրված «E-learning» հարթակում։

Մրցույթի հայտը կարելի է լրացնել էլեկտրոնային տարբերակով։

Մրցույթն անցկացվում է ըստ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում «Դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգի։