Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն դիմորդների

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2014թ. առկա ուսուցման ընդունելության երկրորդ փուլ հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա,
 • Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ,
 • Պատմություն,
 • Հայոց լեզու և գրականություն,
 • Մանկավարժություն և հոգեբանություն,
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն,
 • Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,
 • Կիրառական արվեստ,
 • Դիզայն (գեղար),
 • Տնտեսագիտության տեսություն,
 • Սերվիս:

Ընդունելության երկրորդ փուլին մասնակցելու իրավունք ունեն

• Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները,

• օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները,

• նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված քաղաքացիները,

• նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտները:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ

Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը, ժամը 18:00-ն:

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (0263) 4-00-50, (093) 41-51-22, (093) 20-65-05 հեռախոսահամարներով կամ գրել dimord.ysuib@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին: