Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն դիմորդների

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2014թ. առկա ուսուցման ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա,
 • Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ,
 • Պատմություն,
 • Հայոց լեզու և գրականություն,
 • Մանկավարժություն և հոգեբանություն,
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն,
 • Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,
 • Կիրառական արվեստ,
 • Դիզայն (գեղար),
 • Տնտեսագիտության տեսություն,
 • Սերվիս:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ: Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ: Ուսման տևողությունը 4 տարի է: Շրջանավարտներին տրվում էԵրևանի պետական համալսարանի դիպլոմ  Փաստաթղթերն ընդունվում են  ս.թ. մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը: Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1: Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (0263) 4-00-50, (093) 41-51-22, (093) 20-65-05 հեռախոսահամարներով կամ գրել dimord.ysuib@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին:

 Ուշադրություն. Փաստաթղթերի ընդունման և ձևակերպման (1500 դրամ), ինչպես նաև յուրաքանչյուր ներբուհական քննության (1500-ական դրամ) համար նախատեսված գումարը պետք է վճարել «Արդշինինվեստբանկ»-ում բացված ԵՊՀ ԻՄ-ի հետևյալ հաշվեհամարին՝ 247610017094: Բանկում կատարած վճարման անդորրագիրը փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացնել մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողով: