Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արևիկ Գասպարյան