Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գեղխորհրդի նիստ

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գեղխորհրդի անդամներին հայտնում ենք, որ 2015թ. մարտի 31-ին` ժամը 14:00-ին, տեղի կունենա Գեղխորհրդի նիստ: Գեղխորհրդի անդամների մասնակցությունը պարտադիր է:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գեղխորհուրդ