Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտաժողովների աշնանային նստաշրջան

Հարգելի՛ ուսանողներ, ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն սույն թվականի նոյեմբերի 11-15-ին կազմակերպում է ամենամյա գիտաժողովների աշնանային նստաշրջան: Զեկուցումներ կարող եք ներկայացնել հետևյալ ենթաբաժիններով.

ա) Հայ գրականության պատմություն

բ) Հայ նորագույն գրականություն և քննադատություն

գ) Համաշխարհային գրականություն և տեսություն

դ) Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն

ե) Ժամանակակից հայոց լեզու

զ) Մանկավարժություն:

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև նոյեմբերի 5-ը հոդվածների թեզիսներն ուղարկել էլ-փոստի հետևյալ հասցեին՝ tamara_poghosyan@mail.ru:

Թեզիսների վերնագրից առաջ հարկավոր է նշել բուհը, ֆակուլտետը, բաժինը, կուրսը, հեղինակի անուն-ազգանունը, ղեկավարի ազգանունը, կոչումը:

Հ.Գ. Գիտաժողովի ընթացքում զեկուցումները սլայդ-շոուով ներկայացնելը ցանկալի է:

 Հարգանքով՝ ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ: