Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտաժողով Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ ուսանողական գիտաժողով, որին մասնակցում էին ֆակուլտետի տարբեր մասնագիտությունների 7 ուսանողներ:

Ներկա էին ոչ միայն Հումանիտար գիտությունների, այլև մյուս ֆակուլտետների  ուսանողներ:

Գիտական զեկուցումներով հանդես եկան.

1.Աննա Ադամյանը, Մ/Հ IV («Շիզոֆրենիայի պատճառագիտությունը և ախտաբանությունը»),

2.Լիլիթ Բաբլումյանը, Մ/Հ IV («Տղամարդու և կնոջ հոգեֆիզիոլոգիական տարբերությունները»),

3.Նաթելա Օրդինյանը, Մ/Հ IV («Չլուծված կոնֆլիկտների հետևանքները նևրոտիկի մոտ. սադիստական թեքումներ»),

4.Մարիամ Բուդուրյանը, Մ/Հ IV («Ծխելու հոգեբանական և ֆիզիկական կախվածությունների առանձնահատկությունները»),

5.Գոհար Գրիգորյանը, ՀԼ/Գ I («Տեսիլը որպես գրական մտածողություն 5-րդ դարի մատենագրության մեջ»),

6.Ռիմա Հովսեփյանը, ՀԼ/Գ I («Խոսք Ակսել Բակունցի մասին»),

7.Էդիտա Բեկնազարյանը, ՀԼ/Գ I («Տերյանի պոեզիայի երկրային ակունքները և սիրո վեպը»):

Գիտաժողովն անցավ ակտիվ քննարկումներով: