Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հեռակա ուսուցման 2014-2015 ուստարվա I կիսամյակի սկիզբը

Հայտնում ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի ուսանողներին, որ 2014-2015 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասերն  սկսվելու են 2014 թվականի նոյեմբերի 3-ին`  ժամը 13:00-ին: