Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2018-2019 ուստարի

  • Արձանագրություն թիվ 10                                                                                                                                                                                                                            
  • Արձանագրություն թիվ 9                                                                                                                                                                                                                                                          
  • Արձանագրություն թիվ 8                                                                                                        
  • Արձանագրություն թիվ 7                                                                                                                                    
  • Արձանագրություն թիվ 6                                                                                                    
  • Արձանագրություն թիվ 5                                                                                                                                                                                                                              
  • Արձանագրություն թիվ 4                                                                                                                                                                                                                                         
  • Արձանագրություն թիվ  3                                                                                                                                                                                                                     
  • Արձանագրություն թիվ 2                                                                                                                                                                                                                                        
  • Արձանագրություն թիվ 1 

2017-2018 ուստարի

2016-2017 ուստարի

 

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

 

2013-2014 ուստարի