Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2021-2022 ուստարի

2020-2021 ուստարի

2019-2020 ուստարի

2018-2019 ուստարի

 • Արձանագրություն թիվ 11                                                                                                                                    
 • Արձանագրություն թիվ 10                                                                                                                                                                                                                            
 • Արձանագրություն թիվ 9                                                                                                                                                                                                                                                          
 • Արձանագրություն թիվ 8                                                                                                        
 • Արձանագրություն թիվ 7                                                                                                                                    
 • Արձանագրություն թիվ 6                                                                                                    
 • Արձանագրություն թիվ 5                                                                                                                                                                                                                              
 • Արձանագրություն թիվ 4                                                                                                                                                                                                                                         
 • Արձանագրություն թիվ  3                                                                                                                                                                                                                     
 • Արձանագրություն թիվ 2                                                                                                                                                                                                                                        
 • Արձանագրություն թիվ 1 

2017-2018 ուստարի

2016-2017 ուստարի

 

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

 

2013-2014 ուստարի