Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի որոշումներ