Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաշվետվություններ, վերլուծություններ

2019-20  ուստարի

2018-19  ուստարի

2017-18 ուստարի     

2016-17 ուստարի

2015-16 ուստարի

2014-15 ուստարի

2013-14 ուստարի

2012-13 ուստարի