Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Բարև Ձեզ, ինչպե՞ս ծանոթանանք ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետներին և հեռակա ուսուցման ընդունելության համար դիմումի ձևերին: Նարեկ

-ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆակուլտետներին (մասնագիտություններին) և հեռակա ուսուցման ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ մասնաճյուղի պաշտոնական կայքում (www.ijevan.ysu.am)՝ http://ijevan.ysu.am/education/applicants/distance-learning/admission-conditions/:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն