Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Բարև Ձեզ, ուզում եմ իմանալ, թե ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման բակալավրի՝ 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ստուգարքները երբվանից են սկսվում: Վոլոդյա

-Բարև Ձեզ, բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման` 2021-2022 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ստուգարքներն իրականացվելու են 2022թ. հունվարի 17-22-ը, իսկ քննաշրջանը՝ 2022թ. հունվարի 31-ից փետրվարի 26-ը ժամանակահատվածում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն