Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Բարև Ձեզ, ցանկանում եմ իմանալ, թե արդյոք 2019 թվականին ԵՊՀ ԻՄ-ում կազմակերպվելու է ընդունելություն «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության գծով: Նունե

– Հարգելի՛ Նունե, 2019 թվականին ԵՊՀ ԻՄ-ում նախատեսվում է «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության գծով ընդունելություն:

Ուսումնամեթոդական վարչություն