Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Բարև Ձեզ, ցանկանում եմ իմանալ, թե արդյոք մասնաճյուղում առկա է «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությունը, եթե այո, ապա առկա՞, թե՞ հեռակա հիմունքներով: Սաթինե

– Հարգելի՛ Սաթինե, ԵՊՀ ԻՄ-ում առկա ուսուցմամբ գործում է «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությունը, բայց ոչ հեռակա ուսուցմամբ: 

Ուսումնամեթոդական վարչություն