Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Բարև Ձեզ, ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ են սկսվելու առկա ուսուցման՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասերը: Անահիտ

Առկա ուսուցման՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն սկսվելու են ս.թ. փետրվարի 8-ից և ավարտվելու են
հունիսի 4-ին:

ԵՊՀ ԻՄի ուսումնամեթոդական վարչություն