Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Բարև Ձեզ, ցանկանում եմ իմանալ, թե 2022 թվականին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետ ընդունվելու համար ի՞նչ քննություններ պիտի հանձնել: Անի

-Բարև Ձեզ, առկա ուսուցման` 2022թ. ընդունելության քննությունները դեռևս հաստատված չեն:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն