Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Ես կարո՞ղ եմ տարկետում վերցնել՝ դեռ տարին չավարտած: Սուրեն

– Բարև Ձեզ հարգելի՛ Սուրեն, տարկետում տրվում է՝

          պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու,

          առողջական խնդիրների,

          հղիության և ծննդաբերության, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի դեպքում:

Իսկ դիմումի համաձայն՝ կարելի է ազատվել մասնաճյուղից՝ մինչև տվյալ
կիսամյակի քննաշրջանի սկիզբը՝ վճարելով ուսման վարձի այն մասը, որը
համապատասխանում է տվյալ օրվա դրությամբ մատուցված կրթական ծառայությունների չափին:

ԵՊՀ ԻՄի ուսումնամեթոդական վարչություն