Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ես ցանկանում եմ կազմակերպել միջոցառում, որի համար անհրաժեշտ է ավարտական կուրսերի ուսանողների ներկայությունը: Ուզում եմ իմանալ ամփոփիչ մասնագիտական քննությունների ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունների օրերը: Սլավիկ

 Ուսումնամեթոդական վարչության պետ  Ա. Դավթյան

Հարգելի՛ Սլավիկ,
Ամփոփիչ ատեստավորման քննություների ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունների օրերը կարող եք իմանալ ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքի «Ֆակուլտետներ»-ի «Քննաշրջան» բաժիններից, իսկ 2012-2013 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննություներն ավարտվում են մայիսի 29-ին:

___________________________________________________________________