Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ո՞ր ժամանակահատվածում է իրականացվելու ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման բակալավրիատի՝ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանը: Էրիկ

Հեռակա ուսուցման՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի պարտքերի մարման շրջանն է՝

ա) առաջին լուծարքային շրջան՝ ս.թ. մարտի 9-17,

բ) երկրորդ լուծարքային շրջան՝ ս.թ. մարտի 22-29:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն