Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ է հեռակա ուսուցման՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանը: Նարեկ

– Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանը կազմակերպվելու է 2019թ. մարտի 4-25-ը ժամանակահատվածում:

Ուսումնամեթոդական վարչություն