Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Բարև ձեզ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ դիմելու համար կարո՞ղ ենք ռուսերենի քննություն տալ: Շուշան

Հարգելի՛ Շուշան, այո՛, կարող եք: Անվճարի համար «Օտար լեզու»-ն ներառում է նաև ռուսերենը:

 Ուսումնամեթոդական վարչություն