Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Բարև Ձեզ: Կասե՞ք՝ ինչպես կարող եմ բաժինս Իջևանից տեղափոխել Երևան: Օրինակ, եթե ընդունվել եմ «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ, կարո՞ղ եմ տեղափոխվել «Սերվիս» բաժին: Գոռ

– Բարև Ձեզ: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից կարող եք տեղափոխվել ցանկացած բուհ, ցանկացած մասնագիտությամբ՝ 1-ին կուրսն ավարտելուց հետո, եթե առարկայական
տարբերությունները չեն գերազանցում 20 կրեդիտը:

Ուսումնամեթոդական վարչություն