Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

– Բարև Ձեզ, ցանկանում եմ իմանալ, թե «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության ընդունելության համար ինչ քննություններ պիտի հանձնել: Տիգրան

– ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021թ. առկա ուսուցման ընդունելության մասնագիտություններին և ընդունելության քննություններին կարող եք ծանոթանալ մասնաճյուղի պաշտոնական կայքում՝ հետևյալ հղումով:

Ուսումնամեթոդական վարչություն