Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայտագրվել եմ բանավոր քննության և ցանկանում եմ իմանալ քննաթերթերի տրման ժամանակահատվածը: Արմինե

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Մարգարյան

Հարգելի’ Արմինե,
Քննաթերթերը տրվելու են սույն թվականի հունիսի 20-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում:

___________________________________________________________________