Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

-Ես ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ այս տարվա շրջանավարտ եմ, ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ են հանձնելու մեր դիպլոմները: Նարինե

______________________________________________________

-ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2016թ. շրջանավարտների դիպլոմներն ու հավելվածները պատրաստման փուլում են, հավանաբար կբաշխվեն հուլիսի սկզբին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն