Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հարգելի’ ընդունող հանձնաժողով, ես ՀՀ ոստիկանության աշխատակից եմ, սակայն չունեմ բարձրագույն կրթություն, ուզում եմ ընդունվել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Պատմություն» բաժին: Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ներկայացնել: Հայկ

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Մարգարյան

Հարգելի’ Հայկ,
Բացի այն բոլոր փաստաթղթերից, որոնք պարտադիր ներկայացնում են դիմորդները` լուսանկար 6 հատ (3×4 չափի), կրթ. մասին բնօրինակ, անձնագիր, զին. գրքույկ, պետք է ներկայացնել նաև տեղեկանք ոստիկանության պետից կամ վարչության պետից, որ չեն առարկում կամ թույլատրում են Ձեզ սովորել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում:

___________________________________________________________________