Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողների

Վճարովի համակարգ  ընդունված ուսանողներին հայտնում ենք, որ ուսման վարձը պետք է վճարել մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 20-ը:

Ուսման վարձը կարող եք վճարել «Արդշինինվեստբանկ»-ում բացված ԵՊՀ ԻՄ-ի հետևյալ հաշվեհամարին՝ 247610017094:

Վճարել հնարավոր է Հայաստանի տարածքում գործող ցանկացած բանկի միջոցով, սակայն «Արդշինինվեստբանկ»-ի ցանկացած մասնաճյուղում վճարում կատարելիս բանկային ծախսերի գումար չի գանձվում:

Բանկում վճարում կատարելիս պետք է հստակ նշվի ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ուսուցման համակարգը, ֆակուլտետը, մասնագիտությունը և կուրսը:

Բանկում կատարած վճարման անդորրագիրը պահպանել և ներկայացնել փոխանցման հետ կապված խնդիրների առաջացման դեպքում:

ԵՊՀ ԻՄ -ի հաշվապահություն