Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների

Վճարովի համակարգում սովորող և իրենց ուսման վարձը անկանխիկ վճարել ցանկացող ուսանողներին հայտնում ենք, որ կարող են ուսման վճարները փոխանցել «Արդշինինվեստբանկ»-ում բացված ԵՊՀ ԻՄ-ի հետևյալ հաշվեհամարին՝ 247610017094:

Վճարել հնարավոր է Հայաստանի տարածքում գործող ցանկացած բանկի միջոցով, սակայն «Արդշինինվեստբանկ»-ի ցանկացած մասնաճյուղում վճարում կատարելիս բանկային ծախսերի գումար չի գանձվում:

Բանկում վճարում կատարելիս պետք է հստակ նշվի ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ուսուցման համակարգը, ֆակուլտետը, մասնագիտությունը և կուրսը:

Բանկի տրամադրած փաստաթուղթը հաշվապահություն ներկայացնելու հարկ չկա, քանի որ մասնաճյուղը բանկից ստանում է վճարումների քաղվածքները: Բանկում կատարած վճարման անդորրագիրը, սակայն, պետք է պահել և ներկայացնել փոխանցման հետ կապված խնդիրների առաջացման դեպքում: