Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն կրթաթոշակ ստացող ուսանողների

Կրթաթոշակ ստացող ուսանողներին

հայտնում ենք, որ ս.թ. դեկտեմբերի

20-ին՝ ժամը 14:00-ին, տրվելու է

կրթաթոշակ:

ԵՊՀ ԻՄ հաշվապահություն